The Pine Invitation

www.thepinegolf.com ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ The Pine Golf Invitation#9/2020 ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 T-off 11.00 น.ออก 2 ทาง ค่าสมัคร 1,500 บาท กรีนฟี + แคดดี้ +ของรางวัล+บัตรส่วนลดค่ากรีนฟีสนาม ในส่วนงานจัดเลี้ยงเย็นและ รับประทานอาหาร บุพเฟต์ ฟังประกาศผลรางวัล สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-178-3664 ,081-911-1330, 089-797-8116 , 081-822-0075

    

 

THE PINE INVITATION

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าแข่งขันกอล์ฟ
Visitors: 201,062